Katalog wyrobów

Album rozwiązań stacji STN, STNu

Tom I - Rozwiązania stacji

Album słupowych stacji transformatorowych SN/nn STN, STNu z transformatorami o mocy do 630 kVA na żerdziach wirowanych.

Pobierz album

Album rysunków montażowo-elektrycznych stacji STN, STNu

Tom II - Rysunki montażowo-elektryczne

Album słupowych stacji transformatorowych SN/nn STN, STNu z transformatorami o mocy do 630 kVA na żerdziach wirowanych.

Pobierz album

Album konstrukcji stalowych dla stacji STN, STNu

Tom III - Konstrukcje stalowe

Album słupowych stacji transformatorowych SN/nn STN, STNu z transformatorami o mocy do 630 kVA na żerdziach wirowanych.

Pobierz album

Album rozwiązań stacji STE

Tom I - Rozwiązania stacji

Album słupowych stacji transformatorowych SN/nn STE z transformatorami o mocy do 630 kVA na żerdziach wirowanych.

Pobierz album

Album rozwiązań stacji STE

Tom II - Rysunki elektryczno-montażowe

Album słupowych stacji transformatorowych SN/nn STE z transformatorami o mocy do 630 kVA na żerdziach wirowanych.

Pobierz album

Album słupowych stacji transformatorowych na słupach pojedynczych z żerdzi wirowanych typu E

STSRS - 20/630 tom V

Album obejmuje rozwiązania powtarzalne dla jednożerdziowych słupowych stacji transformatorowych z transformatorem o mocy do 630kVA (max waga 2500kg) zawarte w albumie STSRS-20/630 tom III (bez dwusystemowego układu pomiarowego) oraz niespotykane do tej pory rozwiązania zasilania stacji kablowej linią SN z wykorzystaniem dodatkowego słupa - możliwość montażu dwóch kabli SN
z odłącznikami lub rozłącznikami - dla różnych wariantów wyposażenia stacji.

Pobierz album

Album linii napowietrznych średniego napięcia 15÷20kV z przewodami gołymi 35÷50 mm2 na żerdziach wirowanych, układ trójkątny

LSNS 35÷50 Tom I

Album obejmuje rozwiązania dla konstrukcji słupów w oparciu o żerdzie wirowane oraz ŻN (tylko dla słupów przelotowych), do stosowania w napowietrznych liniach SN 15 i 20 kV na terenie całego kraju. Przedstawione w niniejszym opracowaniu sylwetki słupów uwzględniają dobór ustojów dla gruntu średniego i słabego oraz określają parametry zawieszenia przewodów, uzbrojenia słupów oraz zawierają zestawienia materiałów i wskazówki montażowe.

Pobierz album

Album słupów z odłącznikami, rozłącznikami i głowicami kablowymi linii napowietrznych średniego napięcia 15÷20kV z przewodami gołymi 35÷50 mm2 na żerdziach wirowanych, układ trójkątny

LSNS-og 35÷50 Tom II

Album obejmuje rozwiązania słupów funkcyjnych (w oparciu o rozwiązania tomu I) z odłącznikami lub rozłącznikami, głowicami kablowymi oraz głowicami kablowymi i odłącznikami lub rozłącznikami dla linii napowietrznych SN 15 i 20 kV z przewodami gołymi 35÷50 mm2 (uwzględnia rozwiązania z dwoma odłącznikami/rozłącznikami).

Pobierz album


Album linii napowietrznych średniego napięcia 15÷20kV z przewodami gołymi 70(50) mm2 na żerdziach wirowanych, układ trójkątny

LSNS 70(50) Tom I

Album obejmuje rozwiązania dla konstrukcji słupów w oparciu o żerdzie wirowane oraz ŻN (tylko dla słupów przelotowych), do stosowania w napowietrznych liniach SN 15 i 20 kV na terenie całego kraju. Przedstawione w niniejszym opracowaniu sylwetki słupów uwzględniają dobór ustojów dla gruntu średniego i słabego oraz określają parametry zawieszenia przewodów, uzbrojenia słupów oraz zawierają zestawienia materiałów i wskazówki montażowe.

Pobierz album


Album słupów z odłącznikami i rozłącznikami linii napowietrznych średniego napięcia 15÷20kV z przewodami gołymi 70(50) mm2 na żerdziach wirowanych, układ trójkątnyy

LSNS-og 70(50) Tom II/cz. 1

Album obejmuje rozwiązania słupów funkcyjnych (w oparciu o rozwiązania tomu I) z odłącznikami i rozłącznikami dla linii napowietrznych SN 15 i 20 kV z przewodami gołymi 70(50) mm2 (uwzględnia rozwiązania z dwoma odłącznikami/rozłącznikami).

Pobierz album


Album słupów z głowicami kablowymi, odłącznikami i rozłącznikami linii napowietrznych średniego napięcia 15÷20kV  z przewodami gołymi 70(50) mm2 na żerdziach wirowanych, układ trójkątny

LSNS-og 70(50) Tom II/cz. 2

Album obejmuje rozwiązania słupów funkcyjnych (w oparciu o rozwiązania tomu I) z głowicami kablowymi oraz głowicami kablowymi i odłącznikami lub rozłącznikami dla linii napowietrznych SN 15 i 20 kV z przewodami gołymi 70(50) mm2 (uwzględnia rozwiązania z dwoma odłącznikami/rozłącznikami i zejściem ze słupa dwoma kablami).

Pobierz album


Album linii napowietrznych średniego napięcia 15÷20kV z przewodami gołymi 120(70)[240] mm2 na żerdziach wirowanych, układ płaski

LSNS 120(70)[240] Tom I

Album obejmuje rozwiązania dla konstrukcji słupów w oparciu o żerdzie wirowane, do stosowania w napowietrznych liniach średniego napięcia 15 i 20kV na terenie całego kraju. Przedstawione w niniejszym opracowaniu sylwetki słupów uwzględniają dobór ustojów dla gruntu średniego i słabego oraz określają parametry zawieszenia przewodów, uzbrojenia słupów oraz zawierają zestawienia materiałów i wskazówki montażowe.

Pobierz album


Album słupów z odłącznikami i rozłącznikami linii napowietrznych średniego napięcia 15÷20kV z przewodami gołymi 120(70)[240] mm2 na żerdziach wirowanych, układ płaski

LSNS-og 120(70)[240] Tom II/cz. 1

Album obejmuje rozwiązania słupów funkcyjnych (w oparciu o rozwiązania tomu I) z odłącznikami i rozłącznikami dla linii napowietrznych SN 15 i 20 kV z przewodami gołymi 120(70)[240] mm2 (uwzględnia rozwiązania z dwoma odłącznikami/rozłącznikami).

Pobierz album


Album słupów z głowicami kablowymi, odłącznikami i rozłącznikami linii napowietrznych średniego napięcia 15÷20kV z przewodami gołymi 120(70)[240] mm2 na żerdziach wirowanych, układ płaskiy

LSNS-og 120(70)[240] Tom II/cz. 2

Album obejmuje rozwiązania słupów funkcyjnych (w oparciu o rozwiązania tomu I) z głowicami kablowymi oraz głowicami kablowymi i odłącznikami lub rozłącznikami dla linii napowietrznych SN 15 i 20 kV z przewodami gołymi 70(50) mm2 (uwzględnia rozwiązania z dwoma odłącznikami/rozłącznikami i zejściem ze słupa dwoma kablami).

Pobierz album


Album napowietrznych linii niskiego napięcia z przewodami izolowanymi samonośnymi o przekroju 25÷120mm2 na żerdziach wirowanych

LnniS Tom I

Album obejmuje rozwiązania dla jedno, dwu i trzytorowych napowietrznych linii niskiego napięcia z przewodami izolowanymi typu AsXSn, dla konstrukcji słupów w oparciu o żerdzie wirowane do stosowania na terenie całego kraju. Przedstawione w niniejszym opracowaniu sylwetki słupów uwzględniają dobór ustojów dla gruntu średniego i słabego oraz określają parametry zawieszenia przewodów, uzbrojenia słupów oraz zawierają zestawienia materiałów i wskazówki montażowe.

Pobierz albumAlbum napowietrznych linii średniego napięcia z przewodami w osłonie izolacyjnej o przekrojach 50÷120mm2 na żerdziach wirowanych

LSNiS 50-120 Tom I

Album obejmuje rozwiązania dla konstrukcji słupów w oparciu o żerdzie wirowane, do stosowania w napowietrznych liniach średniego napięcia 15 i 20kV na terenie całego kraju. Przedstawione w niniejszym opracowaniu sylwetki słupów uwzględniają dobór ustojów dla gruntu średniego i słabego oraz określają parametry zawieszenia przewodów, uzbrojenia słupów oraz zawierają zestawienia materiałów i wskazówki montażowe.

Pobierz album


Album słupów z odłącznikami i rozłącznikami dla linii napowietrznych średniego napięcia 15-20kV z przewodami w osłonie izolacyjnej o o przekrojach 50÷120mm2 na żerdziach wirowanych, układ pionowy

LSNiS-og 50-120 Tom II / cz. 1

Album obejmuje rozwiązania słupów funkcyjnych (w oparciu o rozwiązania tomu I) z odłącznikami i rozłącznikami dla linii napowietrznych SN 15 i 20 kV z przewodami w osłonie izolacjnej o przekrojach 50÷120 mm2 na żerdziach wiorowanych.

Pobierz album


Album słupów z odłącznikami,rozłącznikami i głowicami kablowymi dla linii napowietrznych średniego napięcia 15-20kV z przewodami w osłonie izolacyjnej o o przekrojach 50÷120mm2 na żerdziach wirowanych, układ pionowy

LSNiS-og 50-120 Tom II / cz. 2

Album obejmuje rozwiązania słupów funkcyjnych (w oparciu o rozwiązania tomu I) z głowicami kablowymi oraz głowicami kablowymi i odłącznikami lub rozłącznikami dla linii napowietrznych SN 15 i 20 kV z przewodamiw osłonie izolacjnej o przekrojach 50÷120 mm2 na żerdziach wiorowanych.

Pobierz album

Aktualności