Konstrukcje stalowe ocynkowane do budowy linii energetycznych Sn, Nn, Nnis

Produkujemy konstrukcje stalowe ocynkowane do budowy linii energetycznych Sn, nn, nnis pod zamówienie klienta. Każdy stalowy element zabezpieczamy antykorozyjnie techniką cynkowania na gorąco, zgodnie z normą PN-93/E-04500 z powłoką Z/Zn 70 dla konstrukcji i Z/Zn 52 dla artykułów śrubowych. Po zamontowaniu konstrukcji na budowie, w środowiskach agresywnych, warto jeszcze raz pomalować farbami ochronnymi zgodnie z normą PN-EN ISO 12944-S:2001. Wszystkie elementy stalowe muszą być trwale oznaczone znakiem producenta oraz odpowiednimi symbolami.

Aktualności