Łączniki napowietrzne słupowe średniego napięcia OUN III-24/4-C, ON III-24/4-C, OUNp, ONp, RUN III-24/4-C, RN III-24/4-C, RUNp, RNp

Odłączniki zbudowane są na wspólnej ramie do montażu poziomego (ON,  OUN) lub do montażu pionowego (ONp, OUNp) oraz na jednej belce wsporczej.


Każdy biegun odłącznika składa się z dwóch izolatorów wsporczych gdzie jeden izolator jest stały, a drugi ruchomy. Na izolatorach zainstalowane są tory prądowe. Odłączniki mogą być wyposażone w izolatory porcelanowe, kompozytowe, silikonowe lub polimerowe. Odłączniki napowietrzne typu ON (OUN) III 24/4 stosuje się  w energetycznych sieciach  przesyłowych o napięciu 15, 20 i 30 kV. Przeznaczone są do załączania  i odłączania linii przesyłowych niebędących pod obciążeniem. 

Odłączniki z zamontowanym uziemnikiem (OUN) dodatkowo uziemiają linie w części odłączonej.
Od łączniki typu ON (OUN) III SA  24/4 można również stosować w liniach odgałęźnych, zasilających jedną  bądź więcej stacji transformatorowych.

Wszystkie nasze odłączniki zostały przebadane i spełniają obowiązujące normy.

Charakterystyka łączników grupy xxN:
  • Umożliwiające wykonywanie łączeń pod obciążeniem prądem znamionowym 20A (dotyczy łączników grupy RxN),
  • Oparte na płaskich stykach głównych oraz opalnych, dzięki czemu osiągają bardzo dobre parametry elektryczne,
  • Gwarantujące długotrwałą i bezawaryjną pracę,
  • Posiadające cechy łącznika izolacyjnego,
  • Zaopatrzone w przegubowe styki (przystosowane do wykonywania prac pod napięciem PPN)  eliminują ułamywanie się przewodów zasilających linii (opcja),
  • Wyróżniające się prostą i bezpieczną obsługą,
  • Przeznaczone do instalowania nad i pod linią,
  • Przystosowane do montażu poziomego lub pionowego.

Na targach EXPOPOWER 2014 firma otrzymała Złoty Medal MTP za Rozłącznik SN RN III 24/4-C-Al z izolatorami kompozytowymi. Jest to nowatorskie rozwiązanie na polskim rynku w branży energetycznej polegające na zastosowaniu materiałów z metali lekkich i nierdzewnych, co charakteryzuje wyrób w jego trwałości, niezawodności działania i eksploatacji.

Złoty medal na Międzynarodowych Targach Poznańskich

Aktualności