Chimet uzyskuje prawo do produkcji stacji STE

Data publikacji:
Polskie Towarzystwo Przemysłu i Rozdziału Energetyki Elektrycznej oświadcza, iż firmie PPHU CHIMET Zbigniew Joachimiak z siedzibą w miejscowości Ostrów Wlkp. zostało udzielone zgodnie z zawartą umową licencyjną (w myśl wymogów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) prawo do produkcji konstrukcji stalowych dla linii napowietrznych SN i nn oraz słupowych stacji transformatorowych według rozwiązań zawartych w następującym albumie typizacyjnym:

Album słupowych stacji transformatorowych SN/nn STN, STNu, STE z transformatorami o mocy do 630 kVA o żerdziech wirowanych opracowany w 2014 roku.

Tym samym PPHU Chimet dołącza do autoryzowanych producentów mogących wykonać słupowe stacje transformatorowe typu STE.

Więcej o stacji STE.

Aktualności