Osprzęt energetyczny kablowy i liniowy SN, nn

Proponujemy osprzęt dopasowany do polskich sieci kablowych niskiego napięcia, który przebadano na zgodność m.in. z Normą Europejską EN 50393:2006 oraz Polską Normą PN-90/E-06401/03.


Osprzęt do linii napowietrznych nn z przewodami izolowanymi:
 • Uchwyty odciągowe
 • Uchwyty przelotowe i  narożne
 • Uchwyty przelotowe naścienne, uchwyty dystansowe, opaski
 • Zaciski przebijające izolację
 • Zaciski przebijające izolację serii SLIW
 • Pozostały osprzęt do linii izolowanych
 • Ograniczniki przepięć z zaciskami przebijającymi izolację
 • Słupowe rozłączniki bezpiecznikowe nn
 • Osprzęt dodatkowy do słupowych rozłączników bezpiecznikowych
 • Haki wieszakowe

Osprzęt do napowietrznych linii gołych nn i SN
 • Uchwyty, złączki, pokrywy izolacyjne
 • Zaciski odgałęźne Al/Al
 • Zaciski odgałęźne Al/Cu
 • Rozłączniki napowietrzne SN

Osprzęt do linii napowietrznych SN z przewodami w osłonie izolacyjnej
 • Ochrona przeciwłukowa
 • Ochrona przeciwdrganiowa
 • Przewody w osłonie typu BLL-T i BLX-T
 • Izolatory
 • Osprzęt do mocowania przewodu PAS
 • Zaciski przebijające izolację, złączki
 • Osprzęt ochrony przeciwłukowej
 • Rożki do zakładania uziemiaczy przenośnych
 • Osłony ochronne przed ptakami
 • Żerdzie drewniane

System linii izolowanych SN - kable uniwersalne EXCEL i AXCES
 • Kable uniwersalne EXCEL
 • Osprzęt do mocowania kabli
 • Osprzęt kablowy
 • Kable serwisowe średniego napięcia
 • Rozłączniki średniego napięcia
 • Haki, konstrukcje stalowe

Mufy niskiego napięcia

Mufy łączą kable czterożyłowe lub kable 4-żyłowe z 3+1 żyłowym. Są wykonane z materiałów odpornych na działanie promieni UV oraz czynników atmosferycznych.

Głowice kablowe niskiego napięcia

Głowice kablowe niskiego napięcia w wersjach napowietrznych i wnętrzowych montujemy do zakończenia kabli 4-żyłowych o napięciu znmionowym 0,6/1 kV o izolacji i powłoce zewnętrznej z tworzywa sztucznego.

Produkty termokurczliwe

Rury termokurczliwe odtwarzają izolację oraz zapewniają ochronę zewnętrzną kabli i przewodów do 1 kV. Rury koloru czarnego są odporne na działanie promieni ultrafioletowych, bezhalogenowe i posiadają wewnętrzną warstwę kleju.

Osprzęt kablowy średniego napięcia


Nasza firma oferuje również osprzęt kablowy średniego napięcia różnych producentów. Korzystając z wieloletniego doświadczenia oraz wiedzy proponujemy osprzęt do kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, oraz papierowej. Osprzęt ten został przebadany na zgodność m.in. z normą PN-HD629.152 i normami PN-90/E-06401/04÷06.

 • Głowice termokurczliwe
 • Głowice zimnokurczliwe
 • Ekranowane głowice konektorowe
 • Mufy termokurczliwe
 • Mufy zimnokurczliwe
 • Mufy przelotowe typu "All-In-One"


Osprzęt do lini napowietrznych

Zobacz katalogi i cenniki
Zobacz cennik osprzętu do linii SN i nn

IzolatoryKatalog produktów ELEKTROPORCELANA

Aktualności