Podstawy bezpiecznikowe PBNC-20 i PBNV-20

Podstawy bezpiecznikowe przeznaczone są do rozdziału energii elektrycznej i zabezpieczenia urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń za pośrednictwem przemysłowych wkładek topikowych.


Zastosowanie i budowa

Podstawy bezpiecznikowe są częścią stałą bezpiecznika przemysłowego przystosowaną do zamocowania
wkładki topikowej nożowej i włączenia jej w tor prądowy elektroenergetycznych urządzeń rozdzielczych.
Korpusy podstaw wykonano z uniepalnionego tworzywa sztucznego, przykręcone są do nich styki szczękowe wykonane z miedzi, galwanicznie cynowane w wielkościach 00, 1, 2.

W naszej ofercie posiadamy podstawy:

Podstawa bezpiecznikowa PBNC-20

Znajduje zastosowanie w napowietrznych liniach średniego napięcia.

Podstawa bezpiecznikowa PBNV-20


Znajduje zastosowanie w napowietrznych liniach średniego napięcia. Podstawa bezpiecznikowa PBNV-20 złożona jest z dwóch izolatorów LWP8-24 M20 osadzonych na podstawie spawanej, dwóch styków, które umożliwiają osadzenie bezpieczników oraz dwóch zacisków przyłączowych. Podstawa jest przeznaczona do bezpieczników typu WGBN 17,5 i 24 kV oraz WBGNp 17,5 i 24 kV. Konstrukcja podstawy oraz elementy wsporcze i złączne wykonane są ze stali konstrukcyjnej St3S i St5, cynkowane galwanicznie, zaś styki wykonane są z miedzi M1Ez4.

Aktualności