Podstawy bezpiecznikowe

PODSTAWA BEZPIECZNIKOWA NAPOWIETRZNA SN - 24 kV PBNC-24/CH

Podstawy bezpiecznikowe przeznaczone są do mocowania wkładek HHD do połączenia z zabezpieczonym obwodem w napowietrznych urządzeniach rozdzielczych, a w szczególności w słupowych stacjach transformatorowych.

Pobierz kartę katalogową

PODSTAWA BEZPIECZNIKOWA NAPOWIETRZNA SN - 24 kV PBNV-24/CH

Podstawy bezpiecznikowe przeznaczone są do mocowania wkładek WBGN do połączenia z zabezpieczonym obwodem w napowietrznych urządzeniach rozdzielczych, a w szczególnooeci w słupowych stacjach transformatorowych.

Pobierz kartę katalogową

Aktualności