Słupy figurowe zmontowane na żerdziach typu E,EM

Strunobetonowe żerdzie energetyczne typu E produkowane są z betonu klasy C40/50. Zastosowana przy ich produkcji technologia wirowania gwarantuje gładką i estetyczną powierzchnię zewnętrzną, przy jednocześnie równomiernym zagęszczeniu betonu, wewnątrz struktury słupa.

Cechy charakterystyczne słupów figurowych przez nas ofertowanych:

 • zostały wykonane zgodnie z normami PN – EN 12843:2008,
 • okres eksploatacji wynosi 50 lat bez konieczności konserwacji,
 • wysoka mrozoodporność i niska nasiąkliwość < 4%,
 • klasa ekspozycji XC4, Xf2 wg normy PN-EN 206-1:2003,
 • ograniczona możliwość zarysowania i zadrapania gładkiej powierzchni,
 • minimalizacja wielkości terenów wyłączonych z użytkowania rolnego,
 • możliwość zwiększenia wielkości rozpiętości przęseł oraz mniejsza ilość słupów na 1 km. linii,
 • łatwość umieszczenia w gruncie,
 • jedna żerdź wystarczy, by zastąpić rozbudowane przęsła konstrukcji.

Słupy figurowe zmontowane na żerdziach typu E, EM stosowane są jako:

 • podpory dla napowietrznych oraz napowietrzno-kablowych linii elektroenergetycznych SN i nN oraz linii elektrokomunikacyjnych, trakcji kolejowych i tramwajowych,
 • słupowe stacje transformatorowe,
 • różne konstrukcje wsparcia ogólnego przeznaczenia.

Aktualności