Słupowe stacje transformatorowe typu STE

Chimet jest producentem słupowych stacji transformatorowych STE z transformatorami o mocy do 630 kVA i napięciu znamionowym 15/0,4 kV i 20/0,4 kV.

Przewidziane wariantowe rozwiązania stacji pozwalają na optymalny dobór jej wyposażenia.


Konstrukcja wsporcza stacji STE przystosowana jest do pełnienia funkcji słupa krańcowego dla napowietrznych linii średniego (SN) i niskiego (nn) napięcia, względnie słupa przelotowego, odporowego, odporowo-narożnego dla linii SN i krańcowego dla linii nn.
Na stacji, wyłacznie dla wymian eksploatacyjnych, przewidziano możliwość instalowania rozłacznika lub rozłaczniko - uziemnika (rozłacznika z uziemnikiem) SN.

Standardowo łacznik SN należy instalować na słupie przed stacją.

Stacje STE produkowane przez Chimet oparte są o normy:

  • EN 1090-1:2009+A1:2011 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych
  • PN-EN 50341-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV
  • PN-EN 50341-3-22 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kV
  • PN-EN 61936-1 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV
  • PN-EN 50522 Uziemienie instalacji elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV
  • PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napięcia
  • PN-HD 60364-4-442 Instalacje elektryczne niskiego napięcia
oraz normy i zalecenia podane w poszczególnych punktach opisu technicznego.


Album rozwiązań stacji STE

Tom I - Rozwiązania stacji

Album słupowych stacji transformatorowych SN/nn STE z transformatorami o mocy do 630 kVA na żerdziach wirowanych.

Pobierz album

Album rozwiązań stacji STE

Tom II - Rysunki elektryczno-montażowe

Album słupowych stacji transformatorowych SN/nn STE z transformatorami o mocy do 630 kVA na żerdziach wirowanych.

Pobierz album

Aktualności