Strunobetonowe żerdzie wirowane typu E, EM, EU, EO, EOC, Ek, EW, ER, EMS, ŻN

Strunobetonowe żerdzie wirowane elektroenergetyczne typu E (lub też EM) stosowane przede wszystkim do budowy napowietrznych linii niskiego i średniego napięcia, słupowych stacji transformatorowych oraz różnego rodzaju konstrukcji wsporczych. Żerdzie te charakteryzują się dużą wytrzymałością mechaniczną, szczelnością zabezpieczającą przed penetracją wody a także ponad 50 – letnią trwałością. Zastosowanie technologii zagęszczania mieszanki betonowej metodą wirowania pozwala nie tylko uzyskać wysoki stopień jej zagęszczenia ale też gwarantuje wysoką trwałość i nośność żerdzi.


Żerdzie wykorzystywane są jako słupowe stacje transformatorowe (pozwalają na zastąpienie słupa bliźniaczego jedną żerdzią) a także w budowie napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego niskiego napięcia jako słupy krańcowe, odporowe, narożne. Natomiast energetyczne żerdzi wirowanych długie typu E znajdują swoje zastosowanie przy przechodzeniu linii energetycznej nad drogami oraz jako maszty telekomunikacyjne w telefonii radiowej.

ENERGETYCZNE STRUNOBETONOWE ŻERDZIE WIROWANE TYPU E — E


Klasa betonu C40/50,
Produkowane są zgodnie z normą PN – EN 12843:2008 „Prefabrykaty z betonu. Maszty i słupy” Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji 1487-CPD-111/ZKP/092.

Zalety:

 • nie wymagają konserwacji,
 • pozwalają na łatwą lokalizację linii i słupowych stacji transformatorowych na terenach wiejskich i miejskich,
 • wysoka mrozoodporność,
 • nasiąkliwość ≤ 4%,
 • estetyczny wygląd,
 • polska produkcja,
 • mogą służyć jako konstrukcje wsporcze,
 • umożliwiają zwiększenie długości przęsła,
 • pozwalają na zastąpienie przestrzennych konstrukcji jedną żerdzią,
 • ograniczają wielkość terenów wyłączonych z użytkowania rolnego,
 • mogą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne przed agresywnym środowiskiem gruntowym.

Zastosowanie:

 • w budowie wiejskich i miejskich sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia,
 • słupowe stacje transformatorowe,
 • różne konstrukcje wsporcze ogólnego przeznaczenia.

ENERGETYCZNE STRUNOBETONOWE ŻERDZIE WIROWANE MOCNE TYPU EM — EM


Klasa betonu C40/50,
Produkowane są zgodnie z normą PN – EN 12843:2008 „Prefabrykaty z betonu. Maszty i słupy” Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji 1487-CPD-111/ZKP/092.

Zalety:

 • nie wymagają konserwacji,
 • pozwalają na łatwą lokalizację linii i słupowych stacji transformatorowych na terenach wiejskich i miejskich,
 • wysoka mrozoodporność,
 • nasiąkliwość ≤ 4%,
 • estetyczny wygląd,
 • polska produkcja,
 • mogą służyć jako konstrukcje wsporcze,
 • umożliwiają zwiększenie długości przęsła,
 • pozwalają na zastąpienie przestrzennych konstrukcji jedną żerdzią,
 • ograniczają wielkość terenów wyłączonych z użytkowania rolnego,
 • mogą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne przed agresywnym środowiskiem gruntowym,
 • mogą posiadać zaciski uziemiające.


Zastosowanie:

 • w budowie napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia jako słupy krańcowe, odporowe, narożne,
 • różne konstrukcje wsporcze ogólnego przeznaczenia.


ENERGETYCZNE STRUNOBETONOWE ŻERDZIE WIROWANE TYPU E Z ZACISKAMI UZIEMIAJĄCYMI — EU

Klasa betonu C40/50.
Produkowane są zgodnie z normą PN – EN 12843:2008 „Prefabrykaty z betonu. Maszty i słupy” Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji 1487-CPD-111/ZKP/092.

Zalety:

 • nie wymagają konserwacji,
 • pozwalają na łatwą lokalizację linii i słupowych stacji transformatorowych na terenach wiejskich i miejskich,
 • wysoka mrozoodporność,
 • nasiąkliwość ≤ 4%,
 • estetyczny wygląd,
 • polska produkcja,
 • mogą służyć jako konstrukcje wsporcze,
 • umożliwiają zwiększenie długości przęsła,
 • pozwalają na zastąpienie przestrzennych konstrukcji jedną żerdzią,
 • ograniczają wielkość terenów wyłączonych z użytkowania rolnego,
 • mogą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne przed agresywnym środowiskiem gruntowym,
 • alternatywa dla stosowanych do tej pory metod uziemiania,
 • rozwiązanie zacisku pozwala na proste połączenie zbrojenia (np. poprzecznika z materiału, przewodzącego) z wewnętrznym uziomem, który nie jest elementem przenoszenia obciążenia,
 • eliminacja konieczności prowadzenia po powierzchni słupa stalowej taśmy uziemiającej,
 • rozwiązanie jest estetyczne oraz łatwe i proste w montażu.

Zastosowanie:

 • w budowie wiejskich i miejskich sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia,
 • słupowe stacje transformatorowe,
 • różne konstrukcje wsporcze ogólnego przeznaczenia.

OŚWIETLENIOWE I TRAKCYJNO-OŚWIETLENIOWE STRUNOBETONOWE ŻERDZIE WIROWANE TYPU EO — EO


Klasa betonu C40/50,
Produkowane są zgodnie z normą PN – EN 12843:2008 „Prefabrykaty z betonu. Maszty i słupy”, Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji 1487-CPD-111/ZKP/092, Certyfikat Stowarzyszenia Elektryków Polskich Biura Podawczego ds. Jakości w Warszawie Nr CE/12/053/07.

Zalety:

 • pozwalają na estetyczne i bezpieczne montowanie linii z oświetleniem,
 • posiadają wmontowaną niekorodującą skrzynkę zabezpieczającą z tworzywa sztucznego oraz pokrywę,
 • nie wymagają konserwacji,
 • wyroby polskiej produkcji,
 • wysoka mrozoodporność,
 • nasiąkliwość ≤ 4%,
 • mogą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne przed agresywnym środowiskiem gruntowym.

Zastosowanie do oświetlania:

 • ulic,
 • placów,
 • mostów,
 • stacji benzynowych,
 • autostrad i punktów obsługi podróżnych,
 • obiektów kolejowych,
 • trakcji kolejowych i tramwajowych.

Wyposażenie dodatkowe:

 • tabliczka 5-zaciskowa do nabycia u producenta.


OŚWIETLENIOWE STRUNOBETONOWE ŻERDZIE WIROWANE TYPU EOC - EOC


Klasa betonu C40/50,
Produkowane są zgodnie z normą PN – EN 40-4:2008 „Słupy oświetleniowe. Część 4. Wymagania dotyczące słupów oświetleniowych z betonu zbrojonego i sprężonego”, Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji 1487-CPD-2/ZV/102, Certyfikat Stowarzyszenia Elektryków Polskich Biura Podawczego ds. Jakości w Warszawie Nr CE/12/053/07.

Zalety:

 • pozwalają na estetyczne i bezpieczne montowanie linii z oświetleniem,
 • posiadają wmontowaną niekorodującą zabezpieczającą skrzynkę z tworzywa sztucznego oraz pokrywę,
 • nie wymagają konserwacji,
 • wysoka mrozoodporność,
 • nasiąkliwość ≤ 4%,
 • umożliwiają zwiększenie długości przęsła,
 • mogą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne przed agresywnym środowiskiem gruntowym,
 • posiadają osłonę z tworzywa zabezpieczającą głowicę do mocowania wysięgnika przed korozją.

Zastosowanie do oświetlania:

 • ulic,
 • placów,
 • mostów,
 • stacji benzynowych,
 • autostrad i punktów obsługi podróżnych,
 • obiektów kolejowych,
 • trakcji kolejowych i tramwajowych.

Wyposażenie dodatkowe:

 • tabliczka 5-zaciskowa do nabycia u producenta.

ENERGETYCZNE STRUNOBETONOWE ŻERDZIE WIROWANE NAPOWIETRZNO-KABLOWE TYPU EK - EK


Klasa betonu C40/50,
Produkowane są zgodnie z normą PN – EN 12843:2008 „Prefabrykaty z betonu. Maszty i słupy”, Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji 1487-CPD-111/ZKP/09.

Zalety:

 • pozwalają na prowadzenie kabla przez otwór słupa, co eliminuje dodatkowe opaski i ochronę kabla,
 • poprawiają estetykę wykonawstwa,
 • nie wymagają konserwacji,
 • wyroby polskiej produkcji,
 • wysoka estetyka,
 • wysoka mrozoodporność,
 • nasiąkliwość ≤ 4%,
 • mogą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne przed agresywnym środowiskiem gruntowym,

Zastosowanie:

 • umożliwiają przejście z linii napowietrznych na kablowe.

ENERGETYCZNE DWUCZŁONOWE STRUNOBETONOWE ŻERDZIE WIROWANE TYPU EW — EW


Klasa betonu C40/50,
Produkowane są zgodnie z normą PN – EN 12843:2008 „Prefabrykaty z betonu. Maszty i słupy”, Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji 1487-CPD-111/ZKP/09.

Zalety:

 • pozwalają na łatwą lokalizację linii na małej powierzchni zabudowy, która jest wymagana dla posadowienia słupów i prowadzenia linii,
 • zapewniają wieloletnią eksploatację bez zabiegów konserwacyjnych,
 • nowoczesny i estetyczny kształt słupów,
 • wyeliminowanie aktów wandalizmu (rozkradanie konstrukcji stalowych),
 • pozwalają na budowę lub modernizację istniejących linii w przypadku występowania trudności lokalizacyjnych,
 • umożliwiają zastąpienie jedną żerdzią przestrzennych konstrukcji stalowych,
 • to wyroby polskiej produkcji,
 • charakteryzują się wysoką mrozoodpornością,
 • nasiąkliwość ≤ 4%,
 • mogą zostać wyposażone w zabezpieczenie antykorozyjne przed agresywnym środowiskiem gruntowym.


Zastosowanie:

 • w budowie sieci elektroenergetycznych jako słupy przelotowe napowietrznych linii energetycznych wysokiego napięcia – 110 kV,
 • w budowie linii średniego napięcia w miejscach tzw. przewyższeń.

STRUNOBETONOWE ŻERDZIE WIROWANE OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA TYPU ER — ER


Klasa betonu C40/50,
Produkowane są zgodnie z normą PN – EN 12843:2008 „Prefabrykaty z betonu. Maszty i słupy”, Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji 1487-CPD-111/ZKP/09 oraz Certyfikat Stowarzyszenia Elektryków Polskich Biura Podawczego ds. Jakości w Warszawie Nr CE/12/053/07, a także Certyfikat Zgodności CE nr CE/12/053/07.


Zalety:

 • pozwalają na łatwą lokalizację linii na małej powierzchni zabudowy wymaganej dla posadowienia słupów,
 • zapewniają długoletnią eksploatację pozbawioną zabiegów konserwacyjnych,
 • nowoczesny i estetyczny wygląd,
 • produkt wyprodukowany w Polsce,
 • wysoka mrozoodporność,
 • nasiąkliwość ≤ 4%,
 • możemy zabezpieczyć je antykorozyjne przed agresywnym środowiskiem gruntowym,
 • posiadają stalowy kołnierz do połączenia z fundamentem.

Zastosowanie:

 • konstrukcje reklam,
 • oznaczanie stacji paliw,
 • do obiektów hotelowych, restauracyjnych, zakładów oraz firm i obiektów handlowych itp. przy drogach, autostradach, a także w miastach celem wyróżnienia w gęstej zabudowie.

Żerdzie typu ER posiadają:

 • wmontowaną niekorodującą skrzynkę zabezpieczeniową wykonaną z tworzywa sztucznego oraz tabliczkę 5-zaciskową,
 • instalację odgromową, która zapewnia łatwe i bezkolizyjne połączenie elementów konstrukcji w szczycie żerdzi z uziomem,
 • uchwyt do podnoszenia żerdzi w trakcie montażu.

ENERGETYCZNE STRUNOBETONOWE ŻERDZIE WIROWANE TYPU EMS – EMS


Klasa betonu C40/50,
Produkowane są zgodnie z normą PN – EN 12843:2008 „Prefabrykaty z betonu. Maszty i słupy”, Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji 1487-CPD-111/ZKP/09.


Zalety:

 • możliwość zawieszenia przewodów linii SN o 2,5-3 m wyżej w stosunku do rozwiązań bez stopy,
 • nie wymagają konserwacji,
 • charakteryzuje je estetyczny wygląd,
 • wyroby polskiej produkcji,
 • wysoka mrozoodporność,
 • nasiąkliwość ≤ 4%,
 • mogą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne przed agresywnym środowiskiem gruntowym,
 • umożliwiają zwiększenie długości przęsła,
 • pozwalają na zastąpienie przestrzennych konstrukcji jedną żerdzią,
 • ograniczają wielkość terenów wyłączonych z użytkowania rolnego.

Zastosowanie:

 • do budowy napowietrznych linii średniego napięcia,
 • do budowy linii wielotorowych,
 • konstrukcje wsporcze pylonów reklamowych.


WYSIĘGNIKI DO MOCOWANIA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH NA ŻERDZIACH TYPU E, EM, ŻN – E, EM, ŻN


 • Wysięgniki przeznaczone do montażu opraw oświetleniowych na żerdziach typu E, EM (wysięgnik WE1 i WE2) oraz ŻN (wysięgnik WE3)
 • Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za konstrukcje nieobjęte procedurą certyfikacji wyrobu.
 • Standardowo wysięgnik wykonany jest ze średnicą rury mocującej Ø 48,3 (1 ½”).
 • Na życzenia klienta wykonujemy wysięgniki o średnicy rury mocującej Ø 60(2”).

Aktualności