Małogabarytowe stacje kontenerowe SN

Małogabarytowa stacja kontenerowa SN przeznaczona jest do pracy w sieci elektroenergetycznej SN w układzie promieniowym lub pierścieniowym.


Charakteryzuje się:
 • bezpieczeństwem dla obsługi i środowiska
 • kompaktową budową o niewielkich gabarytach
 • optymalnymi gabarytami dostosowanymi do potrzeb klienta
 • wysokim komfortem obsługi
 • łatwością i szybkością instalowania na budowie
 • możliwością składania kilku budynków

Wszystkie stacje można modyfikować i dostosowywać do schematów zasilania wynikających z układu sieciowego.

Stacja w zależności od potrzeb może byc wyposażona w:
 • rozdzielnicę SN w izolacji SF lub izolacji powietrznej
 • rozdzielnicę nn
 • transformator olejowy hermetyczny lub suchy-żywiczny
 • połączenia kablowe SN i nn
 • instalację oświetleniową oraz gniazd serwisowych

Rozdzielnica niskiego napięcia

Stacja transformatorowa standardowo wyposażona jest w 8-polową rozdzielnicę niskiego napięcia, wykonaną z listwowymi rozłącznikami bezpiecznikowymi zgodnie z normą PN-IEC 439-1+AC. Rozdzielnica posiada rozłącznik główny na prąd 1250 6 (1600) A. Na zamówienie rozdzielnica może być wykonana z wyłącznikiem głównym i pełnić rolę wyłącznika p.poż. Rozdzielnica nn może być dostosowana do potrzeb zamawiającego (zwiększona ilość pól odbiorczych, półpośredni układ pomiarowy energii, tablica licznikowa). Zastosowano oddzielne szyny N i PE. Rozdzielnica może pracować w sieci TN-S, TN-C, TN-C-S. Można zamontować kompensację biegu jałowego transformatora.

Połączenie SN

Połączenie transformatora z rozdzielnicą SN wykonane jest jednożyłowymi kablami  typu YHAKXS 1x70 mm2 . Od strony rozdzielnicy SN kable zakończone są głowicami  konektorowymi, dostosowanymi do zamontowanej rozdzielnicy.

Połączenie nn

Połączenie rozdzielnicy nn z transformatora wykonane jest kablami jednożyłowymi typu YKXS o przekroju i ilości dostosowanej do mocy stacji transformatorowej.

Aktualności