Słupowe stacje transformatorowe na żerdziach typu E, EM

Chimet jest producentem jedno i dwużerdziowych stacji transformatorowych słupowych SN/nN z transformatorem o mocy docelowej 630 kVA, zasilane po stronie SN linią napowietrzną lub kablową i odejściami kablowymi oraz linią napowietrzną po stronie nN.


Zastosowane rozwiązania ułatwiają eksploatację, zwiększają bezpieczeństwo obsługi i osób postronnych oraz środowiska naturalnego. Proponowane rozwiązania przewidują montaż hermetycznego transformatora (bez konserwatora i poduszki powietrznej pod pokrywą) o mocy do 630 kVA oraz zastosowanie aktualnie produkowanego osprzętu i aparatury.

Stacje spełniają wymagania normy PN-E-05115.


Zakres stosowania stacji transformatorowych


Oferowane przez nas stacje transformatorowe przeznaczone są do zasilania odbiorców wiejskich, miejskich, osiedli mieszkaniowych oraz obiektów przemysłowych z sieci napowietrznej lub kablowej średniego napięcia nominalnego 15 kV lub 20 kV.

Żerdź napowietrznej stacji transformatorowej pełni rolę słupa krańcowego:
  • dla przewodów gołych
    • z poprzecznikiem PSts-1 o rozstawie przewodów “b” = 1,2 m dla naciągu wypadkowego do 12 kN
    • z poprzecznikiem PSts-2 o rozstawie przewodów “b” = 1,8 m dla naciągu wypadkowego do 18,75 kN
  • dla przewodów niepełnoizolowanych
    • z poprzecznikiem PSts-3 o rozstawie przewodów “b” = 0,7 m dla naciągu wypadkowego do 16,62 kN.


Album słupowych stacji transformatorowych na słupach pojedynczych z żerdzi wirowanych typu E

STSRS - 20/630 tom V

Album obejmuje rozwiązania powtarzalne dla jednożerdziowych słupowych stacji transformatorowych z transformatorem o mocy do 630kVA (max waga 2500kg) zawarte w albumie STSRS-20/630 tom III (bez dwusystemowego układu pomiarowego) oraz niespotykane do tej pory rozwiązania zasilania stacji kablowej linią SN z wykorzystaniem dodatkowego słupa - możliwość montażu dwóch kabli SN
z odłącznikami lub rozłącznikami - dla różnych wariantów wyposażenia stacji.

Pobierz album

Aktualności